Home


ex WWW.HORUS-SAILING.NL

E-mail

Puerto Viejo de Talamanca
DSC02059
DSC02059

DSC02060
DSC02060

DSC02061
DSC02061

DSC02062
DSC02062

DSC02063
DSC02063

DSC02064
DSC02064
Brown throted Three toed Sloth
DSC02065
DSC02065
Brown throted Three toed Sloth
DSC02066
DSC02066
Brown throted Three toed Sloth
DSC02067
DSC02067
Brown throted Three toed Sloth
DSC02070
DSC02070
Brown throted Three toed Sloth
DSC02071
DSC02071
Brown throted Three toed Sloth
DSC02072
DSC02072
Brown throted Three toed Sloth
DSC02073
DSC02073
Brown throted Three toed Sloth
DSC02074
DSC02074
Black Vulture
DSC02076
DSC02076

DSC02077
DSC02077
Emeral Basilisk
DSC02082
DSC02082
Common Basilisk
DSC02083
DSC02083
Common Basilisk
DSC02084
DSC02084
Common Basilisk
DSC02086
DSC02086

DSC02089
DSC02089

DSC02090
DSC02090
Greater White lined Bat
DSC02092
DSC02092
Alfaro's Pygmy Squirrel
DSC02093
DSC02093

DSC02094
DSC02094
White faced Capuchin
DSC02095
DSC02095
Summer Tanager
DSC02098
DSC02098
White faced Capuchin
DSC02100
DSC02100
White faced Capuchin
DSC02102
DSC02102
White faced Capuchin
DSC02103
DSC02103
White faced Capuchin
DSC02105
DSC02105
White balledCapuchin
DSC02108
DSC02108
White faced Capuchin
DSC02109
DSC02109
  White faced Capuchin
DSC02111
DSC02111
Bleu Land Crab
DSC02112
DSC02112
Spiny tailed Iguana
DSC02113
DSC02113
Spiny tailed Iguana
DSC02114
DSC02114
Greater White lined Bats
DSC02115
DSC02115
Black bellied Plover
DSC02116
DSC02116
Crab eating Raccoon
DSC02119
DSC02119
Crab eating Raccoon
DSC02120
DSC02120
Crab eating Raccoon
DSC02121
DSC02121
Black Vulture
DSC02123
DSC02123
Black and Green poison dart Frog
DSC02124
DSC02124
Black and Green poison dart Frog
DSC02126
DSC02126

DSC02127
DSC02127

DSC02128
DSC02128

DSC02129
DSC02129

DSC02130
DSC02130

DSC02131
DSC02131

DSC02132
DSC02132

DSC02145
DSC02145

DSC02146
DSC02146

DSC02147
DSC02147
Cacao
DSC02148
DSC02148
Cacao
DSC02149
DSC02149

DSC02150
DSC02150
At the Bri-Bri people
DSC02151
DSC02151
Cacao dryingtable
DSC02152
DSC02152
At the Bri-Bri people
DSC02153
DSC02153
At the Bri-Bri people
DSC02154
DSC02154
At the Bri-Bri people
DSC02155
DSC02155
At the Bri-Bri people
DSC02156
DSC02156
At the Bri-Bri people
DSC02158
DSC02158
 At the Bri-Bri people
DSC02159
DSC02159
At the Bri-Bri people
DSC02160
DSC02160
At the Bri-Bri people
DSC02161
DSC02161
At the Bri-Bri people
DSC02162
DSC02162
At the Bri-Bri people
DSC02163
DSC02163
At the Bri-Bri people
DSC02164
DSC02164
At the Bri-Bri people
DSC02166
DSC02166
At the Bri-Bri people
DSC02167
DSC02167
At the Bri-Bri people
DSC02168
DSC02168
At the Bri-Bri people
DSC02170
DSC02170
At the Bri-Bri people
DSC02172
DSC02172
At the Bri-Bri people
DSC02173
DSC02173
At the Bri-Bri people
DSC02174
DSC02174
At the Bri-Bri people
DSC02175
DSC02175
At the Bri-Bri people
DSC02176
DSC02176
black and organge grasshopper
DSC02180
DSC02180
black and organge grasshopper
DSC02181
DSC02181

DSC02183
DSC02183
The Bri-Bri Family
DSC02184
DSC02184
The Bri-Bri Family
DSC02188
DSC02188
Red lored Parrot